Välkommen till Åbo stads e-tjänst

  • gräv-, ingärdnings- och placeringstillstånd för arbeten och evenemang som arrangeras på Åbo stads allmänna områden
  • fastighetsförrättningar
  • tillstånd för byggande
  • inlämnas Åbo Vattenförsörjnings ändringsbilder om objektet inte kräver bygglov eller åtgärdstillstånd
Tjänstens support och förfrågningar:
  • tillstånd på allmänna områden: Janne Suominen, katuluvat.kila@turku.fi
  • fastighetsförrättningar: Laura Suurjärvi, laura.suurjarvi@turku.fi
  • Tillstånd för byggande: Helmi Laanti, helmi.laanti@turku.fi
  • Evenemangstillstånd: Kaisa Kauma-Laula, kaisa.kauma@turku.fi
  • Åbo Vattenförsörjnings ändringsbilder: Susanna Väinölä, susanna.vainola@turunvesihuolto.fi.

Inloggning

Logga in i tjänsten genom att skriva ditt användarnamn och lösenord samt
klicka på knappen Logga in.
Du kan använda samma användarnamn även i ett flertal andra av Åbo stads e-tjänster.

Skapa ett nytt användarnamn om du inte ännu har ett eget användarnamn.

I fortsättningen fungerar din e-postadress som ditt användarnamn. Se anvisningarna (pdf) om hur man loggar in.